Styret

              

Styreformann:
Roy Gundersen
Tlf: 91713656
E-post: roy.gundersen@mosvold.no


Styremedlem:
Jan Tore Weire
Tlf: 90672141
E-post:
j.t.weire@gmail.com


Styremedlem:
Kenneth Digervold
Tlf: 95020420
E-post: sandblaasing.lakkering@hotmail.com
   


Styremedlem:          
Finn Olav Aas
Tlf:
E-post: finnolav@nortekstil.no                      

    

Styremedlem:
Kjetil Breistein (representant fra kommunen)

E-post: kjetil.breistein@songdalen.kommune.no