Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling i Mjåvann Velforening

Tirsdag 24. Mars 2020. Kl. 16.30

 

Sted:

Netthandelen bygget, Bransdal Group

Mjåvannsvegen 210

4628 Kristiansand

 

Saksliste;

 1. Innkallingen, ev merknader.

 2. Valg av møteleder.

 3. Valg av referent.

 4. Valg av 2 til å underskrive protokollen.

 5. Styrets beretning, (sendes ut på mail 1 uke i forkant av årsmøtet)

 6. Regnskap 2019

 7. Fastsettelse av kontingent. (Styrets forslag er ordinær kontingent uten justeringer 1000,- og 2000,- kr etter areal.)

 8. Valg av styre. (2 representanter er på valg)

 9. Innkommende saker og saker som styret ønsker å behandle på årsmøte.

   

  Styret ønsker å diskutere saker som er aktuelle for medlemmene og/eller saker som er omtalt i årsberetningen.

  Send inn saker dere ønsker behandlet av årsmøtet til

  Vi ønsker også forslag til nye styremedlemmer, gjerne i forkant av møtet, sendes på mail til mjavannvel@gmail.com eller ta kontakt med Jan Tore Weire på tlf 90672141

   

  Enkel bevertning.

   

  Jan Tore Weire

  Formann