Referat fra årsmøte 29.05.2018

Mjåvann Velforening

Referat fra årsmøtet tirsdag 29. mai 2018, i lokalene til NEG.

 

 

Tilstede: 8 stk, 20 eiendommer er representert.

 

 

Sakslisten;

 

 1. Innkallingen er godkjent.

 

 1. Roy Gundersen ble valgt som møteleder.

 

 1. Malene Digervold ble valgt som referent.

 

 1. Einar Kjetså og Kenneth Digervold ble valgt til å underskrive protokollen.

 

 1. Styrets beretning ble godkjent.

Det er lagt til et nytt punkt i forkant av møtet. Dere finner den oppdaterte versjonen av årsberetningen på hjemmesiden. På møtet ble det presisert at det skulle legges opp til større utskifting i styret.

 

 1. Regnskapet ble godkjent. Det viser et overskudd på kr. 53 476,- og kr. 216 797,71 på konto.

 

 1. Fastsettelse av kontingenten.

Kontingenten blir som før.

Kr 1000,- for tomter under 5000 kvm og kr 2000,- for tomter over 5000 kvm.

 

 1. Valg av styre;

Alle i styret har sagt ja til gjenvalg. Det er et ønske om å få inn en eller to personer til i styret. Hvis vedtektsendringene blir godkjent, blir Jan Berhus valgt inn som nytt styremedlem.

 

 1. Det var ikke kommet inn skriftlige saker, men på møtet ble følgende saker behandlet;

 

 • Film over industriområdet

Det ble laget en film over området i samarbeid med Næringsforeningen før møtet i september 2017. Denne skal være tilgjengelig for alle, så det blir lagt ut link til den på hjemmesiden.

 

 • Vedtektsendring

Det blir innkalt til ekstraordinær generalforsamling for godkjenning av vedtektene før endringen kan bli vedtatt.

 

 • Gang- og sykkelvei

Den biten av sykkelstien som mangler fra tunellen og bort til Frustøl skal stå ferdig i løpet av høsten 2018.

 

 • Øvrig informasjon

Det skal være rally på industriområdet søndag 07.10.2018. Det kom forslag om å involvere Næringsforeningen og få til et større arrangement denne dagen. Einar tar det opp i Næringsforeningen og det blir jobbet videre med å se på saken.

 

 

Nodeland, 31.05.2018.

Malene Digervold

 

 

________________________________                  _______________________________

Einar Kjetså                                                               Kenneth Digervold