Ny vei til Mjåvann Industriområde

Da det ble avholdt informasjonsmøte 01.11.2018 ble det gjennomgått informasjon om prosessen med ny vei, forslag til fordeling og prosessen videre.

Det var godt oppmøte, og alle var enige om at dette er positivt for Mjåvann som næringsområde og ett spleiselag vi bare MÅ få til.

Prosessen videre er nå at prosjektgruppa (Roy Gundersen, Kenneth Digervold, Jan Tore Weire, Ole Lunde og Andre Kjetså) kontakter grunneiere og henter inn erklæringer på deres deltakelse i spleiselaget. Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektgruppa.

 

Infoskriv

Kart med ulike priser

Erklæring