Regnskap 2017

 

Beskrivelse

Kostnader

Inntekter

Bank

Saldo pr. 01.01.2017

 

 

163 321,71

 

 

 

 

Hjemmeside

891,-

 

 

Kontorrekvisita

1429,-

 

 

Søppelplukking

10 000,-

 

 

Korrigering av dob.bet kontingent

2000,-

 

 

Til næringsforeningen

10 000,-

 

 

Lønn sekretær

20 000,-

 

 

Kontingent 2016, forsinket

 

6000,-

 

Kontingent 2017

 

92 000,-

 

Renteinntekter

 

94,-

 

Betalte omkostninger inkl visa

298,-

 

 

 

 

 

 

SUM

44 618,-

98 094,-

 

 

 

 

 

Saldo pr 31.12.2017 i bank

 

 

216 797,71

Årsesultat

 

 

53 476,-

 

Nodeland 29.01.2018

Malene Digervold