Innkalling til generalforsamling 2019

Mjåvann Velforening

Innkalling til generalforsamling 2019

 

Tid: Onsdag 10. april 2019, Kl 15.00

Sted: Mjåvannsveien 174, i lokalene til Nasta

 

Saksliste;

1. Godkjenning av møteinnkalling.

2. Valg av møteleder og referent.

3. Valg av to til å underskrive protokollen.

4. Styrets beretning.

5. Regnskap 2018. 

6. Fastsettelse av kontingenten

  • Styret foreslår at det betales halv medlemskontingent i 2019.
  • Kr 500,- for eiendommer mindre enn 5000 m2.
  • Kr 1000,- for eiendommer større enn 5000 m2.

7. Valg av styrerepresentanter

  • Roy Gundersen er på valg, og ønsker ikke gjenvalg.
  • Finn Olav Aas er på valg, og ønsker ikke gjenvalg.
  • Det er mottatt forslag til nye/nytt styremedlem – ytterligere info på møtet.
  • Styret pr i dag har sittet lenge og det er ønskelig med bredere deltakelse. Derfor også forslag til vedtektsendringer. Se vedlegg.

8. Innkomne forslag

Forslag til saker sendes til mjavannvel@gmail.com.

Frist for innsending av saker er tirsdag 09.04.2019.

 

Roy Gundersen, leder

Mjåvann Velforening